ความเห็น 2396308

ถอดบทเรียน Facilitator : ความงดงามของคนเป็น FA

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วอยากอยู่ในบรรยากาศการแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนด้วยจังเลย คงจะงดงามอย่างที่น้องมะปรางว่าไว้นะคะ