ความเห็น 2394706

ไปเป็นวิทยากร 2

เขียนเมื่อ 

บันเทิงเริงปัญญา, เน้นละลายพฤติกรรมทางความคิด
กิจกรรมสนุกๆ ตีกลองร้องเพลง แต่ไม่ได้ระบบคิด เขาเรียกกันว่าสติแตก (ล่าสุดในเวทีของผู้นำกระบวนกรก้เพิ่งพูดถึง)

บางคนอาจไม่จำเป็นต้องลุยหน้างานเอง ตรงกันข้ามกลับบัญชางาน เก็บกวาด ประสานเชื่อมอยู่ในอีกมุมหนึ่งของระบบ สิ่งเหล่านี้คือระบบการทำงาน, การแบ่งงาน, การบริหารจัดการ เติมเต็มกันและกัน