ความเห็น


*เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งปลูกฝังจิตสำนึกจนเป็นรากฐานที่มั่นคง..

*ด้วยมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่เปิดรับน้ำใจของคนไทยส่งผ่านให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว และสึนามิ ...

 โดยสามารถบริจาคเงินเข้าบัญชีเดินสะพัดชื่อบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่ 111-3-90911-5 ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต

หรือ บริจาคเงินผ่านเครื่อง ATM กด อื่น ๆ => อื่น ๆ => บริจาคการกุศล => สยามกัมมาจลไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย

โดยเงินบริจาคทั้งหมดจะนำส่งมอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

  ผู้บริจาคเงินสามารถส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และส่งโทรสาร มาที่ 02-544-1040 เพื่อธนาคารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคเงิน สำหรับนำไปใช้ในสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

                                 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี