ความเห็น 239099

การคิด

กิติมา
IP: xxx.147.74.164
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ ดร.ไสวที่เคารพ

   ดิฉันกำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบและแบบทดสอบความสามารถของการคิดเชิงระบบค่ะ ได้ข้อมูลบางส่วนแล้วแต่ยังไม่สามารถหาตัวอย่างแบบทดสอบได้ ขอความกรุณาอาจารย์แนะนำแหล่งข้อมูลด้วยค่ะ

    ขอบพระคุณค่ะ

                              กิติมา