ความเห็น 2388436

ยี่หุบ...ขาวนวลหอมยามเย็นย่าง

เขียนเมื่อ 

เพิ่งได้เห็นนี่แหละ....

            เอาดอกพุด..มาแลกด้วย