ความเห็น 2381509

การประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สู่การปฏิบัติในระดับสำนักงาน(1)

เขียนเมื่อ 
  • คุณน้องขจิตมาไวตามเคย ขอบคุณค่ะ
  • น้องผกา ก็เพิ่มเติมส่วนที่สำนักงานได้ทำกันอยู่เป็นประจำมาให้ด้วย ขอบคุณเช่นกัน