ความเห็น 2381491

การประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สู่การปฏิบัติในระดับสำนักงาน(1)

เขียนเมื่อ 

ปิดจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน

เปิดแอร์เช้า เวลา 09.30-11.30 น.

เปิดแอร์บ่าย เวลา 13.30 - 15.30 น.