ความเห็น 2371814

ชีวิตที่เมืองลาว : เพื่อนใหม่...

เขียนเมื่อ 

  สัพเพสัตตา,   สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,

  มะรันติ จ,      ย่อมตายด้วย,

  มะริสุ จ,       ตายแล้วด้วย,

  มะริสสเร,     จักตายด้วย,

  ตะเถวาหัง มะริสสามิ,   เราจักตายอย่างนั้นด้วย,

  นัตถิ เม เอตถะสังสะโย,  ความสงสัยในเรื่องตายนั้นไม่มีแก่เราเลยฯ

                        

                                    เป็นกำลังใจให้ค่ะ