ความเห็น 2369876

“ความดี” คืออะไร

สิทธิ์
IP: xxx.121.44.192
เขียนเมื่อ 

ความดีถ้าเป็นนามธรรมดีแน่นอน ถ้าเป็นรูปธรรมคงต้องอาศัยปัญญาปรับการกระทำอยู่เสมอ เช่น การทำดีกับสังคมกับตัวเองกับสรรพสิ่งนั้น เป็นไปไม่ได้ เพราะเกิดผลหลายจากการกระทำเหตุ จึงเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราทำจะมีแต่ผลดีอย่างเดียวมันต้องมีผลเสียตามมาเสมอด้วยเช่นกัน เราคงต้องพิจารณาความดีจากเจตนาเพื่อผลที่ดีกับทุกสรรพสิ่งเป็นหลักแล้วพัฒนาการกระทำจากบทเรียนและแก้ไขด้วยปัญญาต่อไปการกระทำความดีจึงมีลักษณะเป็นจุดมุ่งหมายของมนุษย์ที่จะเข้าถึงด้วยปัญญา