ความเห็น 2364269

ปลายทาง

เขียนเมื่อ 

ลิขิตสวรรค์ครับ  ที่ให้เกิดมา แต่อย่าปล่อยให้ชะตาฟ้าลิขิต  เพราะชีวิตนะของเรา