ความเห็น 23633

เรียบเรียงความคิด

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     ตาม Dr.Ka-poom มาครับ (ยิ้ม ๆ) และจะบอกว่าเขียนไปตามที่ใจอยากเขียน หากจะจัดหมวดหมู่ลองใช้คำหลักของ Blog และ คำหหลักของชุมชนดีไหมครับ จะได้สร้างเป็นคลังความรู้และแผนที่ความรู้ได้ง่ายในภายหลังครับ