ความเห็น 2363192

ความหมายของ Social Network

นานา
IP: xxx.206.236.193
เขียนเมื่อ 

อยู่ที่วิจารณญาน และวุฒิภาวะของผู้ใช้ ที่แตกต่างกันไป บางท่านนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นผลด้านบวก บางท่านนำไปใช้ในทางที่ผิด ก็จะเป็นผลในด้านลบ ของ social network นั่นเอง