ความเห็น 23616

เรียบเรียงความคิด

Dr.pat
IP: xxx.151.24.46
เขียนเมื่อ 

เป็นรูปแบบการเริ่มต้นที่ดีครับ  ผมจะเป็นคนหนึ่งที่จะคอยอ่านเรื่องราวคุณครับ