ความเห็น 236049

นโยบายสาธารณะ ( Public Policy )

นางสาว นริศรา สุขหม
IP: xxx.113.81.140
เขียนเมื่อ 
ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง "เราจะพัฒนาการเมืองอย่างไรเพื่อให้ประเทศไทยเจริญ"  ในรูปของกรอบแนวคิดการเมือง ขอคำแนะนำด้วยนะคะ