ความเห็น 2353272

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

เขียนเมื่อ 

ต้องมีครูที่เข้มแข็ง ทนต่อแรงเสียดทานพอควรครับครู ที่บ้านผมมักทนแรงเสียดทานของเพื่อนครูและชาวบ้านไม่ค่อยไหว

ก่อตัวขึ้นแล้วก็ล้ม เป็นอย่างนี้่บ่อยครับ

ไปเยี่ยมบ้านปราชญ์เกษตร บ้านสองสลึง ระยอง ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ เลยนำมาฝากครับ