ความเห็น 2353201

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

เขียนเมื่อ 

เด็กๆชอบกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติ และภาคภูมิใจในผลงานของเขาค่ะ