ความเห็น 2353153

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

เขียนเมื่อ 

เมื่อเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่ลงมือทำ  การพึ่งตนเองก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะ