ความเห็น 2353098

โทรศัพท์เป็นเหตุ.....รักคุดคู้

เขียนเมื่อ 

Ico48 นาย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย)

ขอบคุณค่ะครูหยุย

ชีวิตวัยรุ่นนับวันมีความเสี่ยงมากขึ้น

วันที่16และ17 มีโอกาสทำงานให้ศูนย์สามวัยบางโทรัด สมุทรสาคร

ตั้งใจว่าจะจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด และสร้างความตระหนักร่วมกันของคนสามวัย

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในวัยรุ่น

เข้าใจว่าเกิดจากธรรมชาติของวัยและโอกาสของเด็กที่จะเรียนรู้ภัยรอบด้าน

ความรักความอบอุ่นที่หายไป สังคมมุ่งเน้นกำไร ขาดทุนด้านวัตถุมากเกินไป

ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมยังคงเป็นปัญหาที่วงการครูพยายามแก้ไขอยู่ค่ะ