ความเห็น 2353026

ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนา Mini_UKM6 ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง

เขียนเมื่อ 

วันนี้ก็ได้รับประโยชน์จากการอบรมและการลงมือปฎิบัติจริงในส่วนของ KM ทำให้เข้าใจมากขึ้นได้ความรู้มากขึ้นและผมคิดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดครับ