ความเห็น 2352947

ครูและเด็กร่วมเพาะเห็ดนางฟ้า

เขียนเมื่อ 
  • เชื่อและศรัทธาเรื่อง "พึ่งตนเอง" และ "พอเพียง" ค่ะ
  • ดีใจที่เห็นเด็กๆ ได้ฝึก ๒ เรื่องนี้ค่ะ