ความเห็น 2352105

คัมภีร์สุวรรณโคมคำ

ืnature
IP: xxx.87.165.110
เขียนเมื่อ 

โหราศาสตร์ เกิดจากการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น เก็บบันทึกเป็นสถิติ นำดวงดาวมาเป็นตัวแทน(สัญลักษณ์)เล่าเรื่อง 

ธรรมะ คือ ธรรมชาติ คือความเป็นธรรมดา คือความจริง คือ การพิจารณากายใจ จนเกิดสติ มีปัญญา

สิ่งที่คล้ายกันระหว่างธรรมะ และโหราศาสตร์ คือการสังเกต การพิจารณา

ธรรมะปราณีต ละเอียดอ่อนเพราะต้องใช้การพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ และสิ่งที่ทำให้ธรรมะคงอยู่อย่างไม่เสื่้อม คือ ความจริง

สิ่งที่ไม่จริงมักเสื่อมไปโดยกรรมของตนเสมอ