ความเห็น 23510

แรงดี น้ำดี สมองดี

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.143.23
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ Handy ท่านผู้แสดงข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
  • ขอให้อาจารย์ ท่านผู้แสดงข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพดี มีแรงดี น้ำดี สมองดีครับ... จะได้ทำอะไรดีๆ ได้มากและนาน