ความเห็น 2350587

ชีวิตที่พอเพียง : 11. ร้านชำ

พัฒยา
IP: xxx.172.191.41
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างมากค่ะ ร้านชำจะอยู่ไม่รอดถ้าคนไทยไม่สนับสนุนกัน