ความเห็น 2343737

บำนาญของปราชญ์ชาวบ้าน

นาย ปิยศักดิ์ เพชรสุวรรณพร
IP: xxx.206.66.198
เขียนเมื่อ 

กลุ่ม " ผู้รับใช้สาธารณะ "

Many “ public Servants ”

โครงการ “ รวมพลัง รวมใจ ให้เป็นหนึ่ง ”

(Systems “Power of Teamwork The one )

จังหวัดนครศรีธรรมราช

" ทำไม ? นครน่าจะเจริญกว่านี้ " หรือ " นครเมืองโดนสาป "

คำถามนี้ น่าจะเป็นคำถาม ที่คนนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่คิดกัน เป็นคำถามที่หาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ตลอดมาซึ่งเป็นคำถามที่มีมานานกว่า 40 – 50 ปี คนนครศรีธรรมราช “คนนคร” หรือ “คนคอน” เราหลายท่านเคยพยายามคิดถึงที่มาของคำถามนี้ ซึ่งก็กล่าวกันอย่างกว้างขวางไว้หลายประเด็น หลายๆ คนอาจจะยังคิดไม่ออกหรือถึงกับเลิกคิดไปแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่คิดออกถึงสาเหตุและวิเคราะห์หาทางแก้ไขหาวิธีการแต่ก็ยังหาวิธีการที่พร้อมจะแก้ไขยังไม่ได้เสมอมาซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องมีความพร้อมในหลายๆ ด้านรวมกันในทีเดียวถึงพอที่จะสามารถแก้ไขได้แต่ก็หาได้ยากเหลือเกินจนทำให้คำถามนี้อยู่คู่นครศรีธรรมราชหรือที่เรียกชื่อกันสั้นๆ ว่า “นคร” ตลอดมา จนคำถามนี้ได้วิวัฒนาการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวมันเองจากที่ตัวมันเป็นคำถาม “ทำไม? นครน่าจะเจริญกว่านี้” จึงกลายเป็นคำเพ้อ “นครเมืองโดนสาป” ใน ณ วันนี้และไม่ทราบว่าต่อไปในอนาคตมันจะพัฒนาแปรสภาพไปแบบไหนอีก ซึ่งพวกเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นการพัฒนาที่คนนครจะยินดีแน่

1. คุณคิดว่า “ทำไม? นครน่าเจริญกว่านี้” เป็นคำถามที่มีอยู่ในใจคนนครใช่หรือไม่

2. ถ้าสามารถแก้ไขปัญหา “ทำไม? นครน่าเจริญกว่านี้” ต้องการจะแก้ไขหรือไม่

3. ปัญหานี้เป็นปัญหาที่หนักและยาก เพราะไม่ว่าระดับ ส.ส. หรือ รัฐมนตรี ก็แก้ไม่ได้ใช่หรือไม่

4. ถ้ามีใครมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ “ทำไม? นครน่าเจริญกว่านี้” ให้กับคนนครคุณจะช่วยเขาหรือไม่

5. ผมมาช่วยแก้ไข “ทำไม? นครน่าเจริญกว่านี้” ให้กับคนนครทุกคน แต่ผมเป็นสจ.เล็ก ๆ คนหนึ่ง ไม่มีอำนาจ บารมี หรือศักยภาพผมไม่พอที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้กับคนนคร ท่านจะช่วยหรือไม่

โปรดกรุณาพิจารณา

นาย ปิยศักดิ์ เพชรสุวรรณพร

ประธานกลู่ม