ความเห็น 2340231

การฝึกศิลปการต่อสู้ :ไอคิโด เฟรนด์ชิป ในโครงการหลักสูตรผู้นำเด็กไร้สัญชาติ

พระสง์ไทใหญ่
IP: xxx.8.110.152
เขียนเมื่อ 

<object width="320" height="240" ><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="movie" value="http://www.facebook.com/v/186938424657229" /><embed src="http://www.facebook.com/v/186938424657229" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="320" height="240"></embed></object>

ขอฝากเว็บพระสงฆ์ไทใหญ่ไว้ด้วยครับ

http://www.taisangha.com