ความเห็น 2337757

แบ่งปันรอยยิ้มในวันศุกร์

เขียนเมื่อ 
  • กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ
  • โลกเรานับวันมีภัยพิบัติจากธรรมชาติเลวร้ายลงทุกที เพราะเราย่ำยีธรรมชาติมากเกินไป
  • สัตว์เป็นนักล่าเพราะธรรมชาติสร้างมา เพื่อให้ชีวิตแค่อยู่รอด แต่บางครากลับช่วยเหลือพึ่งพากัน น่าประทับใจ ต่างกับคนเราเป็นนักล่า มาสะสม เพราะจมในกิเลส โลภ โกรธ หลง นั่นเองครับ