ความเห็น 2332476

แด่คุณครูด้วยดวงใจ

เขียนเมื่อ 

" ร่วมเชิดชูครูไทยด้วยใจมั่น
ที่สร้างสรรค์บ่มเพาะความเหมาะสม
ในวันครูที่สิบหกมกราคม
ขอกราบก้มไหว้ครูดีศรีแผ่นดิน "