ความเห็น 23288

KM กองการเจ้าหน้าที่

JJ
IP: xxx.90.247.41
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านรองรังสรรค์ ดีครับที่มีวิทยากรใหญ่ (รศ.ดร.ลำปาง)ท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มาร่วมวงไพบูลย์ เราคงเห็น CoP ของอีกคณะหนึ่งใน ม.ข เพิ่มจากที่ไป UKM ที่ สงขลา คือ คณะสัตวแพทย์ คณะเกษตร และ คณะเทคโนโลยี

 โชคดีของพวกเรา ชาวมอดินแดงครับ มีท่าน คณบดี เข้าร่วมนำ  การจัดการความรู้ขับเคลื่อน คณะของท่านเอง และ มอดินแดง อย่างน้อยตอนนี้ ๔ คณะ ต้องเรียกว่า

 "ฝีมือ คุณเอื้อ รังสรรค์"