ความเห็น 2326358

“การแก้ปัญหาไรไข่ปลา”

นิภาพร
IP: xxx.19.52.234
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าสารชนิดใดที่เป็นตัวลดประชากรของไรไข่ปลาในเห็ดค่ะ