ความเห็น 2325493

“ความดี” คืออะไร

เขียนเมื่อ 

ความดี เป็น สิ่งที่มีอยู่แล้ว ตลอดเวลา ไม่ต้องสร้างขึ้นมา และไม่สามารถ ทำให้หายไปได้

ความดี คือ ตัวเราเอง เพราะตัวเราเอง ไม่อยากสร้าง ปัญหาให้แก่ชีวิตเลย และมีความตั้งใจจะให้ดี อากจะทำให้ดี อยู่ตลอดเวลา

ความดี คือ มนุษย์ทุกคน เพราะ มนุษย์ทุกคน ไม่อยากสร้างปัญหาให้แก่ชีวิตเลย และมีความตั้งใจ จะให้ดี อยากจะทำให้ดี อยู่ตลอดเวลา

ความดี คือ สรรพสิ่ง เพราะสรรพสิ่ง ไม่อยากสร้างปัญหาให้แก่ชีวิตเลย และมีความตั้งใจจะให้ดี อยากจะทำให้ดี อยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นจึงขอชื่นชม ตัวเราเอง มนูษย์ทุกคน และ สรรพสิ่ง