ความเห็น 2325431

“ความดี” คืออะไร

เขียนเมื่อ 

ความดี คือ สิ่งที่ทำแล้ว สร้างคุณค่า ให้แก่ ตัวเอง มนุษย์ทุกคน และสรรพสิ่ง

ความดี คือ สิ่งที่ทำแล้ว ตัวเราเอง มีความสุข โดยที่ผู้อื่นไม่เดือดร้อน หรือเมื่อทำแล้ว ตัวเราเองมีความสุข โดยที่ผู้อื่นมีความสุขด้วย

ความดี คือ บุญ คือสิ่งที่ทำแล้ว ไม่คับแค้น ไม่ขัดข้องใจ โปร่ง โล่ง เบา สบาย สงบ เย็นใจ ผ่อนคลายใจ แจ่มใส สดชื่น