ความเห็น 2324861

คัมภีร์สุวรรณโคมคำ

เขียนเมื่อ 

สนใจที่จะศึกษามากค่ะ ปัจจุบันฝึกทางสมาธิ และกำลังเรียนทางด้านโหราศาสตร์ ที่สมาคมโหราศาสตร์แห่งชาติ ที่สำคัญสนใจทางด้านสมาธิและกสิณมากๆ ค่ะ ไม่ทราบว่า ปี 2554 จะเปิดสอนเมื่อไหร่ค่ะ ตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนค่ะ คิดว่าน่าจะนำความรู้เหล่านั้นมาช่วยผู้ที่ มีความทุกข์ได้ค่ะ กราบรบกวนขอข้อมูลแลรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะ วรรณ์