ความเห็น 2312139

GotoKnow.org ร่วมลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ของคนไทยตลอดไป

สุข สดชื่น สมหวังดั่งที่มุ่งหมาย สำคัญคือขอให้สุขภาพดีวันดีคืนเรื่อยไปนะครับ