ความเห็น 2310770

คณิตศาสตร์

IP: xxx.19.66.132
เขียนเมื่อ 

มีความเป็นครู ต้องสุภาพเรียบร้อย

เป็นตัวอย่างแก่ศิษย์นะคะ