ความเห็น 2304323

Journal Impact Factors ไม่เหมาะสำหรับประเมินคุณภาพงานวิจัย

vjkk
IP: xxx.26.135.113
เขียนเมื่อ 

ผมจะดูในเรื่องmethodology และ bias เป็นหลักครับ

แต่มันคงต้องอาศันการอ่านเยอะๆ

และเป็นคนช่างจับผิดและคิดว่า

การทดลองยังขาดอะไรที่จะส่งผลถึงoutcome