ความเห็น 23030

ทำไมจึงแปลแต่งานของ Osho ?

จุมพฏ
IP: xxx.144.143.2
เขียนเมื่อ 

หลายอย่างไม่สามารถสำเร็จด้วยความคิดครับ การไม่กดทับความรู้สึกทางเพศนั้น ไม่ใช่หมายความให้ไปมั่ว แต่หากรู้จักแนวทางปฏิบัติ สามารถนำอารมณ์ทางเพศ หรือฮอร์โมนเพศไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งมีทั้งหลักปฏิบัติของทางโยคะ หรือของเต๋า หรือแม้แต่ท่าน Osho ก็ออกแบบระบบการฝึกโดยอิงกับหลักตันตระวิธีขึ้นมาด้วยครับ โดยผ่านการปฏิบัติมันจะเป็นเรื่องตลกที่ขัดแย้งครับ เช่นในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นทางเต๋า หรือทางตันตระ คุณจะมีสมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้น แต่หากคุณมีเพศสัมพันธ์มากเกินไป หรือไม่ถูกวิธี มันก็มีผลต่อการปฏิบัติและขัดขวางความก้าวหน้าในการปฏิบ้ติอย่างชัดเจน ทั้งยังทำให้เห็นผลเสียต่อร่างกายจริงๆ ด้วยตนเองจริงๆ ไม่ใช่วามีผลเสียเพราะหมอ ครู หรือพระ บอกมา แต่ตัวเองไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรเสียหาย

ในการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ก็ไม่ได้ให้กดทับหรือเก็บอารมณ์ความรู้สึกครับ เพียงแต่ให้รู้เท่าทัน มองเห็นตามความเป็นจริง เห็นการทำงานของมัน เท่านั้นก็จบกระบวนการ แต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องแค่ว่าคิดเอาแล้วจะสำเร็จอีกเหมือนกัน ต้องอาศัยการฝึกฝน ความเข้าใจ หรือตำราเป็นแค่ป้ายบอกทาง แต่ผู้ฝึกต้องเดินไปเอง ไม่ใช่ยึดเอาป้ายเป็นสาระ

ส่วนคนที่อ้างหลักไม่กดทับความรู้สึกทางเพศเพื่อไปมั่ว sex ก็เพียงแต่อ้างเอาประโยชน์ของตนเองเท่านั้นแหละครับ ใครพูดอะไรถูกหูก็ยกมาอ้าง แต่พอให้ปฏิบัติก็ไม่ทำ หรืออะไรที่ไม่ชอบใจก็แกล้งละไว้