ความเห็น 2302587

บริหารด้วยทฤษฎี X, Y, Z

สมชาย อิ่มโพธิ์
IP: xxx.173.238.67
เขียนเมื่อ 

กรายขอบคุณอาจารย์ด้วยความเครพ-ศัธธา อย่างยิ่งครับ

ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่เปิดโอกาสให้มีเวทีของการแสดงได้ซึ่ง ความคิด

อาจารย์ครับ ผมกล่าวว่า ไอสไตน์ ท่านเข้ามาพบ รูป ปริมาณ ของ คติ ที่มีความต่อเนื่อง จาก ทฤษฏีบท ของ ครู

ปิทาโกรัส ใน ความสัมพันธ์ ที่ อัศจรรย์ ของ ความยาวรอบรูป ของ สามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีรูปแบบ ไม่ต่าง จาก

กรณี ความสัมพันธ์ ของ ความยาวของเส้นรอบรูปวงกลม กับ เส้นผ่านจุดศูนย์กลาง อันเป็นที่มา ของ ความเป็น เอกลักษณ์

ของ ค่า พาย ส่วนที่ผมกล่าวว่า ท่านไอสไตน์ เข้ามาพบ รูป ปริมาณ ของ คติ ใน มิติ ( เฉพาะ ส่วนที่สัมพันธ์กัน ของ ปริมาณ

ที่กล่าวถึง) เพราะว่า ไอสไตน์ ท่านค้นพบ วิธีการ นํา ปริมาณ ของ คติ ( ความจริง เป็น ปริมาณจริง แต่นํามาบอก ความสัมพันธ์

ของปริมาณ ใน แบบของคติ (นามธรรม ทางปริมาณ) คือ การค้นพบ เส้นบอกปริมาณ ของ คติ คือ เส้นบอกปริมาณ x กับ y

และ z

ผมอาจกล่าวว่า นั่น คือ การค้นพบ ทฤษฏี สัมพันธ์ภาพ ทางปริมาณ ที่แสดงได้ดังนี้ครับ

รูปแบบ ของ มิติ ใน คติ มีดังนี้ครับ

เมื่อ a = b และ b = c ดังนั้น a = c

ดัง รูป ของ ปริมาณ อขง คติ ประกอบแสดงได้ดังนี้

a __________ หน่วย

b ___________ หน่วย

c ___________ หน่วย

หรือเมื่อเราต้องการสร้างความเข้าใจให้กับเด็กๆ ของ เราๆ ก็ นํา เรื่องของเศษส่วน มานําเสนอ คือ

เมื่อทํากาแบ่งปริมาณทั้ง 3 แล้ว เราจะได้ว่า

1/2 = 2/4 และ 2/4 = 3/6 ดังนั้น 1/2 = 3/6

แต่ 1/2 ไม่เท่ากับ 0.5 ครับ

กราบขอบคุณอาจารย์ และขอคุณพระคุ้มครองรักษา...ครูครับ