ความเห็น 2298752

กระดานชนวน (ไทย) กับ กระดานชนวน (ฝรั่ง)

ผมเก็บไว้หลายแผ่น เพราะชอบครับ แต่หาแท่งเขียนไม่ได้