ความเห็น 2295180

ความสุขเมื่อทำ KM

เขียนเมื่อ 
  •  บังหีมครับ ตอนจบของการขายไม้ยางจบได้อย่างสวยงามเลย ไม้ยางราคาดีด้วยช่วงนี้
  • ทุกกิจกรรมที่ทำ ๆ กันมาผลก็คล้าย ๆ กัน คือคนมองสิ่งที่ทำเป็นชิ้น ๆ ที่ต้องการจับต้องได้ครับ ไม่คำนึงถึงกระบวนการ กระบวนงาน (เช่น ถ้าทำต้องเป็นเล่ม ถามว่าก่อนได้มาเป็นเล่มทำมาอย่างไร มักจะไม่มีรายงานตรงประเด็นนี้)
  • มองที่ KM ถ้าถามว่าทำแผนแล้วยังเขาก็บอกว่าทำแล้ว เอาเล่มให้ดูนั่นหมายถึงเขาสำเร็จแล้ว
  • ถามต่อว่าเอาแผนไปปฏิบัติแล้วยัง ปฏิบัติแล้วเอารายชื่อที่เซ็นการประชุมมาให้ดู
  • แต่ถ้าถามว่าได้อะไรบ้างองค์ความรู้เอาไปใช้ต่ออย่างไร ก็คือจะไม่ค่อยมีบันทึกองค์ความรู้  แต่ถ้าได้มาก็มักเก็บอยู่เฉย ๆ ไม่ได้นำไปใช้ต่อ ยากนะ..
  • ในส่วนที่บังเล่ามาก็คล้ายกัน ทำบัญชีก็คือ เขียนลงในสมุดถือว่าทำแล้ว เขายังมองไม่เห็นคุณค่า ไม่ตั้งใจเรียนรู้มากกว่า กับการที่ไม่รู้ ให้ทำก็ทำ ก็ถือว่าเสร็จ ทำไปทำไมนั่นมักไม่มีคนหาคำตอบ ยาก..เหมือนกัน