ความเห็น 2295006

ถูก..แต่ไม่ถูก(2)

เขียนเมื่อ 

ในมุมมองของป้า  ข้อความที่ให้เด็ก ป.๕ โรงเรียนขนาดเล็ก แปล

ถือว่ายากนะคะ  ถ้าเป็นป้าตอนนั้น ป้าก็ต้องแปลอย่างนั้น

แต่ถ้าเด็กอยู่ในบริบทแวดล้อมเหมือนเช่น เกาะสมุย หรือเชียงใหม่

ที่พบพานภาษาที่สองบ่อยก็ว่าไปอย่าง