ความเห็น 2290887

ผลงานทางวิชาการ คศ.4 เกณฑ์ใหม่

ครูชนบท
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วก็มองภาพออกนะ ประสบการณ์ส่งมาแล้ว ตกแล้ว ท่านกรรมการเสนอแนะว่า

จำนวนประชากรน้อยไม่เหมาะสมกับงานวิจัย(13คน) รูปแบบการสอนเขียนคำคล้องจองกรรมการท่านแย้งว่าเสนอไม่ถูกหลักการสอน ระดับประถมจะมีการฝึกเขียนคำคล้องจอง 1 พยางค์ 2 พยางค์ 3 พยางค์ กรรมการท่านแย้งว่าเรียกไม่ถูกต้อง ที่ถูกมันคือคำ 1 คำ คำ 2 คำ คำ 3 คำ ทั้งที่ตำราการสอนเรียกคำคล้องจอง 1 พยางค์ 2 พยางค์ 3 พยางค์ เราเถียงท่านไม่ได้อยากทราบว่ามีโรงเรียนใดในประเทศไทนที่มีนักเรียนตำกว่า 13 คน ได้ ค.ศ 4 บ้างจะตามไปเรียนรู้