ความเห็น 228824

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจครับ...

ที่หมู่บ้านผมก็เป็นสังคมที่มีไทยพุทธกับมุสลิมอยู่รวมกันครับ สลับกันบ้านต่อบ้านเลยครับ...

ทุกครอบครัวก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันครับ...