ความเห็น 2275472

เรื่อง "ทุกข์" ของคนงานเหมืองชิลี

เขียนเมื่อ 

เช้าๆอากาศสดใส โลกก็คือโลก คนไม่เข้าใจโลกก็มีความโลภ แล้วก็เกิดโรคที่เกิดจากตัณหา ราคะของตน ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆในเช้านี้