ความเห็น 2274577

รายละเอียดความเสียหายและประมาณการค่าใช้จ่ายความเสียหายจากอุทกภัยและวาตภัยขอให้ทบทวนและแจ้งใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพจริง

       รับทราบค่ะ กศน.ตำบลเกาะเรียนแจ้งความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของอุปกรณ์การเรียนการสอน และคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับความเสียหายมีแต่บริเวณรอบนอกอาคารที่โดนน้ำท่วมและต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อความสวยงามได้รับความเสียหายคงต้องรองบที่ท่าน ผอ.ดิศกุลจะจัดสรรให้ค่ะ