ความเห็น 22744

อย่าบอกว่าให้ถอยคนละก้าว แต่บอกว่าให้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน

นายพอเพียง
IP: xxx.152.5.4
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณโอ๋-อโณ

คุณต้องพยายามหาแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เสนอเฉพาะข้อเท็จจริง ไม่มีความเห็น และติดตามพิจารณาข้อเท็จจริง (ที่ไม่ถูกบิดเบือนและตกแต่งนั้น) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เพียงพอ

หลังจากใช้หลักเหตุผลพิจารณาและนำมาปะติดปะต่อกันแล้ว คุณจะได้คำตอบ เห็นความชัดเจน และแยกแยะประเด็นได้กระจ่างขึ้นเองครับ

จนถึงปัจจุบัน ไม่ยากและค่อนข้างชัดเจนแล้วครับ เนื่องจากผลแห่งการกระทำบางอย่าง มันได้สำเร็จแล้ว

ขอให้ทุกท่านโชคดี มีปัญญาสว่างไสว สามารถแยกแยะและรู้เท่าทันเหตุและผลได้โดยการปิดหู ปิดปาก แต่เปิดตา และเปิดใจ

ขอบคุณครับ