ความเห็น 2272924

รายละเอียดความเสียหายและประมาณการค่าใช้จ่ายความเสียหายจากอุทกภัยและวาตภัยขอให้ทบทวนและแจ้งใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพจริง

พรทิพย์ จันทรวิเชียร
IP: xxx.26.3.236
เขียนเมื่อ 

กศน.ตำบลของอำเภอนครหลวงทุกแห่งไม่มีแห่ง

ใดที่มีวัสดุ ครุภัณฑ์รวมทั้งสื่อและหนังสือเรียนเสียหาย น้ำท่วมอาคาร มีแต่สวนหย่อม ต้นไม้ดอก ไม้ประดับตายหมด ชุมชนและวัดก็พัฒนาปรุงปรุงใหม่แล้ว