ความเห็น 2272342

ถูก..แต่ไม่ถูก(2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ยายคิม ที่ให้ข้อคิดครับ เรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข เป็นคนดีของสังคม,ประเทศชาติก็ ok ครับ