ความเห็น 2272238

ทำขวัญนาค 5 (ความเชื่อถือและศรัทธาในพิธีกรรม)

เขียนเมื่อ 

สวัสดี คุณวัฒนา

  • เป็นมุมมองในเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้านหนึ่งที่เกิดจากประสบการณ์ตรง
  • ขอบคุณที่ได้ร่วมรับรู้เรื่องราวเก่า ๆ ครับ