ความเห็น


๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

แจ้งการเกิดได้สำเร็จ โดยผู้แจ้งการเกิดเป็นพี่พระเชิญ โดยอาศัยม.๑๘ ตามพรบ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ น้องนามทิพย์ ได้สูติบัตร ท.ร.๐๓๑ สูติบัตรบุตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน เลข ๑๓ หลัก ขึ้นต้นด้วย ๐-๘๕๙๙-xxxxx-xx-x เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านกลาง ไม่ปรากฎชื่อบิดา ไม่ระบุความสัมพันธ์ของผู้แจ้งการเกิด

แจ้งเกิดสำเร็จก่อนวันเกิดครบ ๑๐ ปี บริบูรณ์ ๓ วัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี