ความเห็น


ทุกศาสนาจะสอนเรื่องบุญและบาป ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าแบบสอบถามนี้ ผู้ออกแบบสอบถามจะศึกษาแกนของแต่ละศาสนามาอย่างดี

1.ทุกศาสนาจะมีส่วนหนึ่งของแกน ที่เหลื่อมทับกันและไม่ขัดแย้งกัน (สังเกตุจากจำนวน% หลังจากตอบแบบสอบถาม)ถ้าเราสามารถดึงส่วนนั้นออกมาให้เด่นชัดหรือทำให้จัดเจนขึ้น ความสมานฉันท์ระหว่างศาสนาจะบังเกิด

2.การศึกษาแกนของแต่ละศาสนาโดยการคิดบวก คือไม่ตำหนิในสิ่งที่ตนไม่เห็นด้วย และชื่นชมในสิ่งที่ตนเห็นด้วย จะทำให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างคนต่างศาสนา

มาช่วยกันคิดวิธีหรือกลยุทธ์ในการทำให้เกิดอิสระที่จะเลือกเชื่อโดยแท้จริงกันเถิดครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี